เจ้าของสวนถูกหวย 10 ใบ ขนส้มโอนับร้อยลูก ถวายพระพุทธเจ้าน้อย

พรพรรณี วรรณสกุล ได้โพสต์ภาพสล…