เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวดวันที่ 2 พ.ค.64

เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวดวันที่ 2 พ.ค.64

เลขเด่นบน 4 รอง 0
เลขเด่นล่าง 1 รอง 3

จับคู่เลข 3 ตัว ได้แก่

301 -013 -103 -031 -130 -310
508 -085 -805 -508 -805 -580
741 -417 -147 -471 -174 -714
648 -486 -846 -468 -864 -684

จับคู่เลข 2 ตัว ได้แก่

01 -06 -07 -08
41 -46 -47 -48
10 -12 -15 -19
30 -32 -35 -39